امکانات نسخه آموزشی نرم افزار سپیدار سیستم

نسخه آموزشی نرم افزار سپیدار سیستم شامل کلیه ماژولهای قفل اصلی شامل موارد زیر می باشد :

۱- سیستم حسابداری مالی        ۲- سیستم دریافت و پرداخت

۳- سیستم مشتریان و فروش      ۴- سیستم تامین کنندگان و انبار

۵- سیستم حقوق و دستمزد       ۶- سیستم دارایی ثابت

۷- سیستم پیمانکاری

قفل آموزشی امکان نصب بر روی سیستمهای متعدد و اجرا به صورت تک کاربره را دارا بوده و امکان ثبت تا  ۱۰۰ سند حسابداری را دارا می باشد.

همچنین این محصول بدون محدودیت نصب و بدون محدودیت زمانی استفاده بوده و بر روی کلیه ویندوزها قابل نصب و اجرا می باشد.

نسخه آموزشی نرم افزار سپیدار سیستم بهترین راه یادگیری یک نرم افزار حسابداری معتبر برای ورود به بازار کار برای دانشجویان و کارآموزان می باشد.

نسخه آموزشی نرم افزار سپیدار سیستم