حل تمرین جامع نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

فایل پیوست تمرین جامعی از کلیه فرآیندهای مالی و بازرگانی و حقوق و دستمزد در نرم افزار سپیدار سیستم می باشد.
کاربران میتوانند بعد از انجام مراحل فوق از صحیح بودن انجام مراحل در ادامه فایل و جواب صحیح مراحل مطلع گردند.
با حل مثال جامع فوق کلیه مراحل ثبت عملیات در نرم افزار سپیدار برای کاربران تثبیت شده و کاربر قادر خواهد بود کلیه عملیات مالی یک شرکت را به آسانی در نرم افزار سپیدار ثبت نماید.

بخشی از تمرین فوق شامل موارد زیر می باشد :

۱- تعریف سال مالی ، کاربران و تنظیمات اولیه سیستم

۲- تعریف کدینگ حسابداری ، تفصیلیها و کدهای کالاها

۳- ثبت فرآیندهای خرید و برگشت از خرید کالا

۴- ثبت فرآیندهای فروش و برگشت از فروش کالا

۵- ثبت فرآیندهای دریافت و پرداخت وجه 

۶- ثبت فرآیندهای حقوق و دستمزد

۷- ثبت اسناد حسابداری و عملیات پایان سال

یادگیری فرآیندهای حسابداری با نرم افزار سپیدار سیستم