آشنایی با مفاهیم اولیه حسابداری

آشنایی با مفاهیم اولیه حسابداری نیاز هر مدیر و مالک صنعتیست که آشنایی کافی با مفاهیم حسابداری را ندارد، بنابراین ما در این آموزش سعی کرده ایم مفاهیم اولیه حسابداری را به زبانی بسیار ساده و به شیوه ای مختصر برای علاقه مندان بیان کنیم.
همچنین دانشجویان و افراد جویای کار در رشته حسابداری با آموزش فوق میتوانند به درک صحیح و کاملی از مفاهیم اولیه حسابداری دست یابند.

بخشی از آموزش پیش رو شامل موارد زیر می باشد :

۱- تعاریف اولیه حسابداری     

۲- آشنایی با مفاهیم بدهکار و بستانکار   

۳- آشنایی با معادله اصلی حسابداری     

۴- آشنایی با مفاهیم درآمد و هزینه ، دارایی و بدهی     

۵- آشنایی با انواع صورتهای مالی   

۶- آشنایی با کدینگ حسابداری

۷- آشنایی با دفاتر قانونی و نحوه تحریر دفاتر

یادگیری ساده مفاهیم حسابداری در نرم افزار سپیدار سیستم