بسته بازرگانی نرم افزار سپیدار سیستم

بسته بازرگانی نرم افزار سپیدار سیستم

بسته بازرگانی نرم افزار سپیدار سیستم با کنترل موجودی انبار و محاسبه‌ی سود و زیان کالا
شما را در آگاهی از میزان و زمان سفارش هر کالا و کنترل دقیق‌تر موجودی انبار یاری می نماید؛
همچنین با آگاهی از روند کالاهای پرفروش و محاسبه‌ی سود به تفکیک هر کالا، می توانید کالاهای پرسود را شناسایی کرده و میزان سود شرکت را افزایش دهید.

مدیران شرکتها با استفاده از داشبورد مدیریتی آتی تراز میتوانند در هر لحظه نمودار تحلیلی فروش کالاهای مختلف در سالها یا ماههای متوالی را
بر حسب پرفروش ترین کالا به لحاظ تعدای و ریالی
مشتریان با بیشترین سهم خرید کالا
پرفروش ترین مناطق جغرافیایی
و رفتارسنجی مشتریان
این بسته با ۵ سیستم، شامل حسابداری، دریافت و پرداخت، مشتریان و فروش، تامین کنندگان و انبار،دارایی ثابت، پاسخ‌گوی شرکت‌های بازرگانی است.